Aranykorona jelentések

Az “aranykorona” szónak öt jelentése is van a történelmi írásokban, ezért fontos az egyes értelmezések pontos megkülönböztetése:

1. Aranykorona pénzrendszer (pénznem, fizetőeszköz), röviden: „korona”, ami az 1892-es bevezetésétől kezdve vált használatossá az Osztrák-Magyar Monarchiában, majd 1900-tól kizárólagos pénzegységünk lett.

Bővebben...

1892. évi XVII. tc. a korona bevezetéséről

1892. évi XVII. törvénycikk

a koronaérték megállapitásáról

1. § Az eddigi ausztriai érték helyébe az aranyérték lép, a melynek számitási egysége a korona.

A korona száz fillérre oszlik.

2. § A pénzverés alapsulya a kilogramm és ennek tizedes részei.

3. § Az értékpénzt képező arany érmék 900 ezredrész arany és 100 ezredrész rezet tartalmazó ötvözetből veretnek.

Egy kilogramm ötvözött aranyra 2952 korona, következéskép egy kilogram finom aranyra 3280 korona esik.

Bővebben...