1878. évi XXV. törvénycikk az osztrák-magyar bank létesitéséről és szabadalmáról*  § Az osztrák-magyar monarchia mindkét államát önálló jegybankok felállitása tekintetében megillető

1874. évi VIII. törvénycikk a métermérték behozataláról*  § A magyar korona országaiban az eddig használt mértékek helyett uj mértékrendszer hozatik be,

1868 dukat magyar

1868. évi VII. törvénycikk a magyar kir. pénzverdékben veretendő pénzek alakja, belértéke és súlya iránt*  Az 1867-diki XII. törvényczik 66-dik

Az országoknak jellemzően két fő pénztípusa van: az értékpénz és a váltópénz. Az értékpénz (más néven: forgalmi pénz, folyópénz, kurrenspénz,

Close Menu