Gazdaságtörténeti konferencia az ELTE-n (2021. dec. 10)

Az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék

és az MTA Gazdaságtörténeti Albizottság szervezésében

2021.december 10-én 14 órai kezdettel

Hitelviszonyok Magyarországon a kései rendiség idején, 1700-1848

címmel műhelykonferenciára kerül sor.

Helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. földszint 27.

 

Program

14.00 Szijártó István (ELTE): Bevezető megjegyzések

Kovács Krisztián (A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára): „Bizonyos eltávozhatatlan szükségeinktől viseltetvén.” 17–19. századi zálog- és haszonbérszerződések a Rádayak levelestárából

Kurucz György (KGRE): Főnemesi hitelforgalom és betáblázási tőkeértékek Tolna, Baranya és Zala vármegyében, 1750–1830

Danyi Pál (BME): A konvenciós pénzrendszer bevezetése, a papírpénz kibocsátása és inflációja és mindezek hatása a hitelezésre, 1750–1820

Halmos Károly (ELTE): A kései rendiség hitelélete, avagy a régi hitelélet agóniájának kezdete

Somorjai Szabolcs (BFL): A hitelezés szabályozása és szabványosítása a 19. század első évtizedeiben

Vita

15.50 Szünet

16.00 Hites Sándor (ELKH): A Hitel fikciós példázatai. Két novella az 1830-as évekből

Velkey Ferenc (DE): A hitel kérdése a Hitel korai recepciójában

Tamás Máté (ELKH): Papír és pénz. Zsidó kereskedők hitelezési tevékenysége a 19. századi Magyarországon

Szilágyi Adrienn (ELKH): A Károlyiak adósai a család közös kormánya alapján, 1827–1877

17.00 Vita

A konferencián minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők

Somorjai Szabolcs, Szijártó István, Tamás Máté

Címkék :

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?