Hiperinfláció irodalomjegyzék

Felhasznált irodalom az 1945-46-os hiperinflációról:

Ausch Sándor: az 1945-1946. évi infláció és stabilizáció, Kossuth könyvkiadó, 1958

Botos János: A Korona, Pengő és Forint inflációja (1900-2006), Szaktudás Kiadó Ház, 2006., pp. 148-201

Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve 1944-1946, XXXIII. évf., Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 1948, pp. 144-176

Büky József: A papírpengő pusztulása, In: Markos györgy (szerk.): A Közgazdaság évkönyve, Közgazdaság Lap- és Könyvkiadó Rt., 1947, pp. 321-328

Hein János: Áralakulás, In: Markos györgy (szerk.): A Közgazdaság évkönyve, Közgazdaság Lap- és Könyvkiadó Rt., 1947, pp. 329-334

Illényi Balázs: 50 éves a forint, HVG 1996/31, 08.03. pp. 83-85

Kovács Árpád: A törtarany és az adópengő árfolyamai, Magánkiadás, Budapest 1946

Id. Dr. Kupa Mihály: Corpus Notarum Pecuniariarum Hungariae (Magyar Egyetemes Pénzjegytár) I. és II., Budapest, 1993

Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: A Pengő-fillér pénzrendszer: Magyarország fém- és papírpénzei 1926-1946, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest, 2006

Magyar Országos Levéltár, Z12 MNB dobozok

Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1946, XIII. évf., KSH Budapest, 1946

Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1947, XIV. évf., KSH Budapest, 1947

Dr. Majoros Krisztina: A múlt század jelen magyar közgazdásza: Varga István, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmányok, 2003/9., pp. 29-43

Szebeny Klára: 103 el nem küldött levél Buda ostromáról, Gondolat Kiadó, Budapest, 2015

Dr. Varga István: Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964, pp. 85-117

Varga István: A magyar valutacsoda, A Magyar Gazdaságkutatóm Intézet Közleményei, 1. füzet, 1946. október 10.

Címkék :

Kapcsolódó cikkek

Vélemény, hozzászólás?