A napóleoni háborúk idején a hétköznapi forgalomban egyre inkább a bankjegyek, azaz bankócédulák kerültek használatba a Habsburg birodalomban, és az

Az első magyar államcsőd: 1812-ben fejeződött be a papírpénzek cseréje a Habsburg Birodalom részeként első államcsődjét elszenvedő Magyarországon. Az odavezető

I. Ferenc császár, Mária Terézia unokája, 1792-ben került hatalomra.  II. Lipót gyermekeként öröklés folytán 1792-től osztrák uralkodói főherceg, magyar és