1867 koronazasi aranyerem

Békét hozott és pontot tett a múlt sérelmeire az 1867-es kiegyezés, amelynek gazdasági megállapodásaiban akár kedvezőbb feltételeket is kicsikarhattak volna

1878. évi XXV. törvénycikk az osztrák-magyar bank létesitéséről és szabadalmáról*  § Az osztrák-magyar monarchia mindkét államát önálló jegybankok felállitása tekintetében megillető

1874. évi VIII. törvénycikk a métermérték behozataláról*  § A magyar korona országaiban az eddig használt mértékek helyett uj mértékrendszer hozatik be,

1868 dukat magyar

1868. évi VII. törvénycikk a magyar kir. pénzverdékben veretendő pénzek alakja, belértéke és súlya iránt*  Az 1867-diki XII. törvényczik 66-dik

Az 1857. szeptember 19-i ún. Osztrák érték bevezetése pátens eredeti teljes szövege itt olvasható németül. Forrás: Osztrák Nemzeti Könyvtár ALEX

Az 1857. január 24-i ún. bécsi érmeegyezmény (pénzszerződés) lefektette az alapját az új osztrák-értékű forint bevezetésének elsősorban azzal, hogy a

Az országoknak jellemzően két fő pénztípusa van: az értékpénz és a váltópénz. Az értékpénz (más néven: forgalmi pénz, folyópénz, kurrenspénz,